Türkiye’de Hayvancılık

Türkiye’de Hayvancılık

Hayvancılık

Hayvancılık, insanlar tarafından çeşitli hayvanların yetiştirilmesi ve bu süreçten sonra da hayvanların ürünlerinden faydalanılması amacı ile yapılan bir faaliyetlerin tümünü kapsar. Belirlenen bu hayvancılık sektörü; gıda üretimi, tekstil, deri, ilaç ve enerji üretimi gibi birden fazla endüstriye hammadde olanağı sağlamaktadır. Temel olarak hayvancılık; hayvanların et, süt, yumurta, deri, yün gibi ürünlerinden yararlanılmasını ve bazen de hayvanların insanların daha rahat bir alanda çalışmasını sağlamak amacıyla tercih edilebilir.

Hayvancılık tarihsel olarak insanlıkla birlikte var olan bir faaliyettir. İnsanlar, ilk çağlardan itibaren hayvanları evcilleştirerek kendi ihtiyaçları için kullanmışlardır. Başlangıçta avcılık ve toplayıcılıkla geçinen insanlar, zaman içinde hayvanları besleyip çoğaltma sürecini kontrol altına alarak yerleşik tarım toplulukları oluşturmuşlardır. Bu süreç, tarım devrimiyle hız kazanmış ve hayvancılık, insan medeniyetinin temelini oluşturan önemli bir unsura dönüşmüştür.

Hayvancılık, bugün dünya genelinde büyük ve küçük ölçekli işletmelerde yürütülmektedir. Büyük çiftlikler genellikle endüstriyel hayvancılık yöntemlerini kullanarak büyük miktarlarda hayvan yetiştirirken, küçük çiftlikler genellikle geleneksel ve sürdürülebilir yöntemleri tercih ederler. Hayvancılık faaliyetleri genel olarak; arı, sığır, koyun, tavuk, keçi gibi çeşitli hayvan türlerini içerir. Ayrıca, verimli yem bitkileri üretme faaliyetleri arasında özelikle büyükbaş hayvancılıkta verimli yem bitkileri yüksek protein, enerji ve vitamin içeriği olan yem bitkileri üretme faaliyeti de sürdürülmektedir.

Hayvancılığın her ülke için, ekonomik ve sosyal önemi büyüktür. Çünkü hayvancılık sektörü; farklı alanlarda istihdam yaratır, çeşitli ekonomik alanlarda gelir sağlar ve birçok ülkenin dış ticaret dengesine katkıda bulunur. Aynı zamanda hayvancılık ürünleri, insan beslenmesi için önemli bir protein, vitamin ve mineral kaynağıdır. Ancak, hayvancılık faaliyetleri iklim ve hayvan refahı konuları ile de yakından ilgilidir. Sürdürülebilir ve etik hayvancılık faaliyetleri için de bu iki noktaya dikkat etmek gerekir.

Karasal İklimin Hayvancılık Üzerindeki Etkisi

Karasal iklimin en belirgin etkilerinden biri, mevsimsel sıcaklık değişimleridir. Soğuk kış ayları, hayvanların enerji ihtiyacını artırabilir ve barınma koşullarını daha önemli hale getirebilir. Bu durum özellikle açık alanlarda veya serbest dolaşım sistemleri kullanılan çiftliklerde hayvan sağlığı ve refahı üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle de, karasal iklimin hayvancılık faaliyetleri üzerinde etkisi nedir konusundaki dezavantajlarını önlemek için, bazı ek önlemler alınmalıdır.

Öte yandan, karasal iklimin sıcak yaz ayları da hayvancılığı etkiler. Yüksek sıcaklıklar, hayvan stresine neden olabilir ve su kaynaklarının önemi artar. Hayvanların serinlemesi için uygun su kaynaklarına erişim sağlamak, sıcaklık stresini en aza indirgemek açısından önemlidir. Ayrıca, sıcak hava koşulları, yem tüketimini etkileyebilir ve hayvanların besin alımını etkileyebilir, bu da üretkenlik ve büyüme üzerinde potansiyel etkilere yol açabilir.

Karasal iklimler genellikle kuraklık riski taşır. Su kaynaklarının sınırlı olduğu dönemlerde hayvancılık faaliyetleri olumsuz etkilenebilir. Su temini, hayvanların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için kritik bir faktördür ve kuraklık dönemlerinde bu kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması önem kazanır.

Ancak, karasal iklimin hayvancılık üzerindeki etkileri sadece zorluklarla sınırlı değildir. Bu iklim tipi, bazı hayvan türleri için uygun yetiştirme koşulları sağlayabilir. Özellikle soğuk iklimlere uygun olan bazı hayvan ırkları, karasal iklimde daha iyi performans gösterebilir. Bu durum, çiftçilere belirli hayvan türlerini seçme konusunda esneklik sağlar.

Sonuç olarak, karasal iklimin hayvancılık üzerindeki etkileri çeşitli ve karmaşıktır. Bu iklim tipi, hayvan yetiştiriciliği için çeşitli zorluklar ortaya koyarken, uygun önlemler alındığında ve doğru hayvan türleri seçildiğinde başarıyla yönetilebilir. Su kaynaklarının etkin kullanımı, barınma koşullarının iyileştirilmesi ve hayvan sağlığına odaklanan yönetim stratejileri, karasal iklimde hayvancılığın sürdürülebilirliği için önemli faktörlerdir.

Türkiye'de hayvancılık sektörünün karşılaştığı bazı zorluklar da bulunmaktadır. Bu zorluklar ise karasal iklim ile doğrudan alakalıdır. Özellikle de su kaynaklarının etkin kullanımı karasal iklimde yapılan hayvancılık faaliyetlerini birinci dereceden etkiler.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı; tarım sektöründe üretimi desteklemek, yapılan üretimi sürdürülebilir kılmak, çiftçilere yönelik destek programlarını geliştirmek, tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek gibi sorumlulukları üstlenir. Aynı zamanda, gıda güvenliği standartlarını belirlemek, bu alanda yapılan faaliyetleri hukuka uygun bir şekilde denetleyip uygulamak ve tarımsal ürünlerin pazarlanması konularında düzenlemeler yapmak da bu bakanlığın sorumlulukları arasındadır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarım faaliyetlerine ek olarak; hayvan sağlığı ve refahını korumak, hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek, ırk ve genetik kaynakları yönetmek, hayvansal üretim süreçlerini iyileştirmek ve sektördeki çeşitli paydaşlar arasında işbirliği sağlamak amacı ile de faaliyet gösterir. Bakanlık, hayvancılıkla ilgili stratejik planlamalar yaparak, hayvancılık sektörünün gelişimini destekleyecek politikaları, bu sektör içerisinde uygular.

Kırsal kalkınma, tarım alanında teknolojik ve ekonomik gelişmeyi teşvik etme, kırsal bölgelerde yaşayan insanların yaşam standartlarını yükseltme amacını taşır. Bu kapsamda, tarımın çeşitlendirilmesi, tarım ürünlerinin pazarlanması, kırsal turizmin desteklenmesi gibi stratejik projeler bakanlık tarafından planlanır ve uygulanır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ülkenin tarımsal ve hayvansal kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanarak, gıda güvenliğini sağlamayı, çiftçilere destek olmayı ve sektördeki rekabetçiliği artırmayı hedefler. Bu bağlamda, çeşitli alt birimleri ve ajansları aracılığıyla geniş bir yelpazede faaliyet gösterir ve sektördeki gelişmeleri takip ederek politika ve stratejilerini günceller.

Hayvancılık Destekleri

Hayvancılık destekleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanır. Ülke içerisinde yer alan hayvancılık sektörünün gelişimini teşvik etmek, çiftçilere ekonomik destek sağlamak ve sektörde sürdürülebilirliği artırmak amacıyla devlet ya da diğer ilgili kuruluşlar tarafından sağlanan çeşitli mali ve teknik desteklerin tümü bu noktada birleşir. Yapılan destekler, genel olarak çiftçilerin hayvan sağlığını korumak, üretim verimliliğini artırmak, hayvan ırklarını geliştirmeye katkıda bulunmak ve sektördeki rekabetçiliği güçlendirmek için çeşitli programları içermektedir. Devlet eli ile yapılan hayvancılık destekleri ise genel olarak şu şekilde özetlenmektedir;

 • Hayvan sağlığı ve aşı destekleri,
 • Irk ve genetik geliştirme destekleri,
 • Mali destekler,
 • Kooperatif ve birliklere destek,
 • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri,
 • Çevresel ve sürdürülebilirlik destekleri,

Yukarıda belirlenen bu destek programları her ülkede farklılık göstermektedir. Bu farklılığın genel sebebi ise, her ülkedeki hayvancılık faaliyetlerindeki genel ihtiyaçların değişiklik arz etmesidir.

Hayvancılık Faaliyetleri

Hayvancılık faaliyetleri, hayvanları türüne hayvansal gıdaların çeşitliliğine göre farklılık göstermektedir. Bu bağlamda dünya genelinde yapılan hayvancılık faaliyetleri ise şu şekildedir;

 • Koyun ve keçi yetiştiriciliği,
 • Sığır yetiştiriciliği,
 • Kümes hayvancılığı,
 • Arıcılık Faaliyetleri,
 • Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği

Hayvancılık Kredisi

Hayvancılık kredisi, çiftçilere hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla verilen finansal bir hizmettir. Bu kredi, genellikle hayvan alımı, yem temini, barınak inşası, veteriner hizmetleri gibi hayvancılıkla ilgili harcamalara yönlendirilir.

Çiftçilere düşük faizli veya hibe şeklinde sunulan bu krediler, hayvancılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı, çiftçilerin gelirini artırmayı ve sektörde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefler. Bu tür finansal destek, çiftçilerin daha verimli ve rekabetçi hayvancılık işletmeleri kurmalarını teşvik eder.

Mera Hayvancılığı Nedir?

Mera hayvancılığı, hayvanların doğal otlak ve meralarda serbestçe otlatıldığı bir hayvancılık türüdür. Bu sistemde, hayvanlar genellikle dağlık veya ova bölgelerindeki doğal meralarda otlayarak beslenir. Mera hayvancılığı, çiftçilere düşük maliyetli bir besleme yöntemi sunar ve hayvanların doğal çevrelerinde yetişmelerine olanak tanır. Bu şekilde, hayvanların hareket serbestliği artar ve doğal besin kaynaklarından yararlanmaları sağlanarak et ve süt üretimi sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilir. Mera hayvancılığı, ekosistem dengesini koruma ve biyolojik çeşitliliği destekleme açısından da önemlidir.

Yorum yazın

E-Posta Adresiniz Paylaşılmayacaktır işaretli alanlar zorunludur *